کیت آموزشی ساخت 3 روبات خورشیدی – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
کیت آموزشی ساخت 3 روبات خورشیدی – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
کیت آموزشی ساخت 3 روبات خورشیدی – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
کیت آموزشی ساخت 3 روبات خورشیدی – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
بدون شک یکی از چیزهایی که می تواند در رشد هوش کودکان شما تاثیر داشته باشد بازی با اسباب بازی است. مخصوصا اسباب بازی هایی که ذهن آنها را به چالش کشیده و درگیر می کند.
اینگونه اسباب بازی ها نیاز به فکر کردن و محاسبات دارد که در نتیجه باعث فعالیت قسمت هایی از مغر می شوند که در هوش و تکامل آن نقش دارند.