ped egg همه

1 کالا

  • 29%
    ست مانیکور پدیکور – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.irست مانیکور پدیکور – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir

    ست مانیکور پدیکور

    25,000 تومان
    پِداِگ یک محصول برای زدودن پینه و پوست خشک پا می باشد. شاید طی سالها زیر پای شما را پوست های ضخیم و خشک گرفته باشد ولی این محصول فوق العاده با استفاده از 135 تیغه ریز و مخصوص، بدون اینکه احساس کنید پینه ها و لایه های اضافی پوست را بر می دارد و پایی نرم وصاف را دوباره به شما باز میگرداند.