چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
چاقو تیز کن – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir

چاقو تیز کنkalatv-91


15,000 تومان 6,500 تومان

تخفیف : 8,500 تومان

3 در انبار

آخرین بروزرسانی : 12 بهمن, 1398

پِداِگ یک محصول برای زدودن پینه و پوست خشک پا می باشد.

شاید طی سالها زیر پای شما را پوست های ضخیم و خشک گرفته باشد ولی این محصول فوق العاده با استفاده از 135 تیغه ریز و مخصوص، بدون اینکه احساس کنید پینه ها و لایه های اضافی پوست را بر می دارد و پایی نرم وصاف را دوباره به شما باز میگرداند.