سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir
سبد آشپزی چف بسکت – فروشگاه اینترنتی کالا تی وی - kalatv.ir

سبد آشپزی چف بسکتkalatv-103


45,000 تومان 28,000 تومان

تخفیف : 17,000 تومان

1 در انبار

آخرین بروزرسانی : 14 بهمن, 1398

 سرخ کن و سبد میوه تمام استیل اصل ارزان
دیگر نیازی به هزینه بابت خرید سرخ کن و بخار پز های گران قیمت و برقی نیست
با چف بسکت دیگر ن

گران آشپزی کردن نباشید
غذاهای رژیمی را به راحتی با خاصیت بخار پز کردن چف بسکت تدارک ببینید
جنس استیل مرغوب آن از امتیازات ویژه این وسیله جادویی است